a gyermekbarát város

Esély Szociális Társulás

Intézmény neve

Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ

Fenntartó

Esély Szociális Társulás

Székhely

2040 Budaörs, Szivárvány u. 3.

Intézményvezető

Búzer Károly intézményvezető

Telefonszám

+ 36 (23) 423 100

Telefon/fax

+ 36 (23) 428 677

Postacím

2040 Budaörs, Szivárvány u. 3.

Elektronikus levélcím

intezmenyvezeto@eselytarsulas.hu

Honlap:

http://eselytarsulas.budaors.hu


Telephelyei

Intézmény neve

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Cím

2040 Budaörs, Szivárvány u. 3.

Szakmai vezető

Török Ildikó

Telefonszám

+ 36 (23) 423 100, 428 677, 422 353, 422 354

Elektronikus levélcím

gyermekjolet@eselytarsulas.hu;csaladsegito@eselytarsulas.hu

 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladata:

A Család- és Gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

 Intézmény neve

Támogató Szolgálat

Székhely

2040 Budaörs, Szivárvány u. 5.

Szakmai vezető

Palotás Judit 

Telefonszám

+ 36 (23) 428 981

Postacím

2040 Budaörs, Szivárvány u. 5.

Elektronikus levélcím

tamogatoszolgalat@eselytarsulas.hu

 

A támogató szolgálat feladata:

Személyi segítő szolgálat működtetése, amely segítséget nyújta fogyatékos emberek személyi szükségleteinek kielégítésében (bevásárlás, gyógyszerek kiváltása, kísérés, ügyintézésben való segítségnyújtás stb.)a családi és társadalmi életben való teljes jogú részvételben, az önálló munkavégzésben, a tanulmányok folytatásában, a szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben, kulturális, sport, szabadidős tevékenységek végzésében.

Szállító szolgálat működtetése (akadálymentesített gépjárművel), az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében.

Információnyújtás, tanácsadás, jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása

 

 

VISSZA

Segítség az otthoni tanuláshoz

Dokumentumok, amelyek rólad (is) szólnak

Tudj meg többet jogaidról, lehetőségeidről!

Iskoláink

Ahol öröm a tanulás – általános iskolák Budaörsön

Óvodáink

Intézmények kisgyerekek számára

Mit eszünk az iskolában?

Aktuális étlap és minden, amit az iskolai étkezésről tudni kell

Kapcsolat

A gyermek- és ifjúsági ügyekkel a Közoktatási Iroda foglalkozik a polgármesteri hivatalban: 06 23 447 800, kozoktatas@budaors.hu